Cosplay Standard

Konkursy cosplayowe są… nieodłą…cznym elementem konwentów poświę™conych japońskiej popkulturze właś›ciwie od początku ich już ponad piętnastoletniej historii w naszym kraju. Są najbardziej tłumnie odwiedzaną, i dla wielu uczestników ulubioną… atrakcją imprez mangowych. Magnificon od dawna zajmuje w rocznym kalendarzu cosplayowym wyjątkowe miejsce. To na tym konwencie zostało wprowadzone wiele z rozwiązań„, które doprowadził‚y konkursowe widowisko do obecnej formy. Od kilku lat liczba cosplayerów wystę™pują…cych na magnificonowej scenie nie spada poniżej setki, a zdję™cia z terenu konwentu trafiają… do dużo szerszej publiczności niż z jakiejkolwiek innej imprezy mangowej. Konkurs Standard Cosplay jest otwarty dla wszystkich uczestników Magnificonu.

Uczestnicy konkursu z 2014 roku.

Foto: Ijidofoty

Zwycięzcy 2014

Foto: IjidofotyNorman Lenda

Wspierają nas