Informacje o cosplay'u

Co to jest cosplay?

Słowo €šcosplay€™ oznacza tymczasową… transformację osoby, zwanej cosplayerem, w najczęściej fikcyjną postać (chociaż zdarzają się™ także cosplaye realnych osób żyją…cych współ‚cześ›nie lub w przeszł‚oś›ci). Podczas zlotów fanów japo„ńskiej popkultury cosplayerzy wcielają… się™ głównie w postaci z anime, mang, oraz gier konsolowych i komputerowych. W celu uzyskania jak najwię™kszego podobień„stwa do wybranego pierwowzoru mogą… zastosować bardzo bogaty wachlarz środków,€“ poczynają…c od uszycia (lub skompletowania) odpowiedniego stroju, poprzez konstrukcję przypisanych danej postaci rekwizytów (np. broni, biżuterii, skrzydeł), adekwatną… charakteryzację™ (np. makijaż, użycie peruk i soczewek kontaktowych), na imitowaniu mimiki i zachowań„ postaci kończą…c. Konkurs Cosplay, podczas którego uczestnicy rywalizują… próbują…c jak najlepiej wcielić‡ się™ w wybraną… postać‡, jest bez wątpienia jedną z najpopularniejszych i najbardziej widowiskowych atrakcji na wię™kszoś›ci konwentów poś›wię™conych japoń„skiej popkulturze.

Konkursy Cosplay

- Cosplay Standard

- Cosplay Debiut

- EuroCosplay (międzynarodowy!)

 - Cosplay World Masters (międzynarodowy!)

 Fot. Wanda - chi

Zgłoszenia na konkursy Cosplay zakończyły się

Zgłoszenia - FAQ

Stroje dopuszczone do konkursu

 • Do konkursów dopuszczone są tylko stroje wykonane przez cosplayerów w nich występujących. W cosplayach kupionych lub wykonanych przez osoby trzecie można wystąpić tylko poza konkursem.
 • Do konkursów nie należy zgłaszać strojów już prezentowanych na scenie w innych konkursach cosplayowych. Warunek ten nie dotyczy eliminacji do Cosplay World Masters oraz konkursu na najlepszy występ grupowy w Standard Cosplayu (pod warunkiem że przynajmniej jeden cosplay w grupie jest premierowy). Oczywiście można też wystąpić w już prezentowanym stroju poza konkursem.
 • Stroje używane wcześniej tylko do sesji fotograficznych, korespondencyjnych konkursów cosplayowych lub "do pochodzenia" podczas konwentów są dopuszczone do dowolnego konkursu
 • Każdy cosplay może byc oceniany przez jurorów tylko w jednym konkursie. Można jednak wystąpić w tym samym stroju w innym konkursie bez oceniania.

Selekcja zgłoszeń

 • selekcja zgłoszeń zostanie przeprowadzona w razie ich nadmiaru w dowolnym konkursie
 • limity są głównie czasowe, i wynoszą odpowiednio: godzina dla Debiut Cosplayu, dwie godziny dla Standard Cosplayu i eliminacji EC oraz 25 zgłoszeń dla eliminacji CWM
 • w razie nadmiaru chętnych w pierwszej kolejności będą odrzucane zgłoszenia niekompletne i z błędami
 • prawidłowe zgłoszenie spełnia następujące warunki:
  • podanie podstawowych informacji o cosplayu w formularzu rejestracyjnym
  • załączenie grafik przedstawiających postać  - wystarczy jedna jeśli cosplay bazuje na one-arcie, lub nie ma być oceniany przez jury, w przeciwnych razie warto załączyć więcej materiałów pokazujących strój możliwie ze wszystkich stron, i uwzględniających ważne detale
  • załączenie pliku z muzyką do występu (lub zaznaczenie w uwagach że uczestnik zamierza wystąpic bez korzystania z podkładu dźwiękowego)
  • podkład musi mieścić się w limicie czasowym (2 minuty dla występu solowego, 5 minut dla grupowego), i nie może zawierać treści powszechnie uważanych za obraźliwe (w tym wulgaryzmów)
  • w przypadku występu grupowego wszyscy członkowie grupy odgrywający istotne role muszą zgłosić się osobiście.
  • nie muszą zgłaszać się uczestnicy odgrywające postaci tła (nie posiadające zazwyczaj własnego imienia, popularnie zwane "randomami"), lub tylko pomagające przy rekwizytach lub dekoracjach. te osoby nie powinny być dodawane do liczebności grupy.
 • w razie nadmiaru poprawnych zgłoszeń obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy". w przypadku o pozycji w kolejce grup decyduje moment zgłoszenia ostatniego członka.

Wspierają nas